Uakseptabelt av pukkverket

Sola kommune krever øyeblikkelige tiltak for å forhindre nye sprengningsuhell ved pukkverket på Røyneberg.