Steensland kjøper seg opp i Solvang

Stavanger-investoren og skipsmegler Inge Steensland kjøpte i går gjennom selskape Inge Steensland AS 37.000 aksjer i Stavanger-rederiet Solvang asa.