Lovende system mot gassfakling

Et betydelig internasjonalt marked åpner seg for ny norsk teknologi som kan slukke oljeindustriens gassfakler. Disse er en vesentlig kilde til CO2-utslipp.