Skal finne PCB i betongbygg

ØkoBygg skal utvikle metoder for å identifisere og sanere giftstoffet PCB i betongbygg. Sammen med kvikksølv, bly, KFK og asbest er PCB det farligste stoffet som brukes i bygg og anlegg.