Produksjonssvikt for Statoil

De Statoil-opererte oljefeltene sviktet i fjor med 8,7 prosent i forhold til planen.