Vi handler for 17 milliarder

Varehandelen i Rogaland økte med over 600millioner kroner i fjor, og kundene la igjen 17,3 milliarder kroneri butikkene.