Vil avklare privatisert Statoil nå

Olje— og energiminister Olav Akselsen menerArbeiderpartiets landsmøte ikke behøver behandle privatiseringen avStatoil. Akselsen vil ha avklart Statoils nye rammebetingelser såraskt som mulig.