350 mill. for godt arbeid

Fattig trøst er trolig litt bedre enn ingen trøst for Kværner-ansatte.