Lensmannen leter etter straffebestemmelse

Lensmannen i Snåsa leter etter en straffebestemmelse som kan knyttes til anmeldelsen fra to aksjekjøpere i Snåsa. Anmelderne høyt profilerte Stein Rohde og den mer tilbaketrukne Ola Innbryn har overlatt til lensmannen å finne den rette lovparagraf.