Flere hus havner på tvangssalg

Antall borettslagboliger som er begjært tvangssolgt er doblet i Stavanger hittil i år.