• Jan Tore Glenjen

Stor pågang av renteaksjonister

Epostene renner inn til den ferske aksjonen rettferdigrente.no. Svært mange vil være med og utfordre bankenes mange renteøkninger.