Protester fra Statoilansatte

Medlemmer i IndistriEnergi i Statoil protesterer på deling av hovedkontoret og kaller det omvendt distriktspolitikk.