Kleppa lover mer startlån til unge

– Husbanken har gode ordninger for folk som trenger startlån, men ordningen er for lite kjent, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.