- Fortsatt kraftig boligpris-vekst

Avdragsfrie lån ga boligmarkedet et ekstra byks opp i fjor, mener sjef— redaktør i Dine Penger, Tom Staavi. Det er bred enighet om at boligprisene fortsetter å stige i år.