Ingrid Ottesen tapte mot Handelsbanken i retten. Nå har hun bestemt seg for hva hun vil gjøre videre

Fred Ingebrigtsens fraseparerte kone, Ingrid Ottesen, tapte rettssaken mot Handelsbanken - og ble dømt til å betale bankens saksomkostninger på 2,7 millioner kroner. Nå har hun bestemt seg for å anke til lagmannsretten.

Ingrid Ottesen gir seg ikke uten kamp mot Handelsbanken.
Publisert: Publisert:

– Som jeg hele tiden har hevdet, er det viktig for meg å få fram sakens sannhet i sin fulle og hele bredde på en korrekt måte. Det mener jeg dommen fra tingretten ikke gjenspeiler. Jeg mener at store deler av tingrettens bevisvurdering er feil når den frifinner Handelsbanken, sier Ingrid Ottesen til Aftenbladet/E24.

Hun mener at retten ikke har vurdert bevisene korrekt.

– Feilene er knyttet opp mot omstendigheter ved bankens oppførsel og senere pådømt dårlig forretningsskikk. Dette får ikke betydning for spørsmålet om avtalerevisjon i dommen fra tingretten.

Les også

Knusende tap for Ingrid Ottesen mot Handelsbanken: Må betale millioner

Krevde rundt 30 mill.

Det var like før jul i fjor at det ble kjent at Ingrid Ottesen gikk til sak mot Handelsbanken for å endre forliksavtalen som ble inngått for ti år siden etter den såkalte Innsidesaken.

Rettssaken startet i Sør-Rogaland tingrett 10. januar og gikk over sju dager. Ingrid Ottesen krevde rundt 30 millioner kroner i erstatning fra banken. I stedet endte saken med at hun måtte betale Handelsbankens saksomkostninger på 2.696.222 millioner kroner.

– Jeg er veldig overrasket og skuffet over dommen, sa Ingrid Ottesen til Aftenbladet/E24 da dommen ble kjent for fire uker siden.

– Jeg har ennå ikke fått tid til å studere dommen grundig, men jeg mener at den ikke speiler det som er realitetene i denne saken.

Bestrider rettens habilitet

Ottesen hadde på det tidspunktet ikke bestemt seg for om hun skulle anke til lagmannsretten eller ikke.

Men det har hun altså nå.

– Jeg anker dommen i sin helhet. Det vil si tingrettens bevisbedømmelse, rettsanvendelse og saksbehandling. For øvrig omfatter anken også forhold ved rettens habilitet, sier Ingrid Ottesen.

Og legger til:

– Et viktig moment i denne saken er at jeg allerede høsten 2007 slo alarm overfor Handelsbanken og varslet om at bankengasjementet var ute av kontroll, at risikoen var meget høy og at det ikke var sikkerhet for bankens utlån. Jeg ba banke stoppe videre utlån. De var ikke villige til noe, verken å høre på meg eller stoppe utlån.

Les også

Ottesen har skrevet dagbok om dramaet i 14 år

Banksjef i Handelsbanken, Ole Henry Slette, til høyre. Her sammen med advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen.

Fører saken selv - igjen

Ingrid Ottesen er ikke utdannet jurist, men hun førte likevel selv saken i tingretten. Det vil hun også gjøre i lagmannsretten.

– Min økonomiske situasjon gjør at jeg skal føre denne saken selv, uten advokat, sa hun da rettssaken i tingretten startet.

Handelsbankens advokat i tingretten, Henning Harborg fra Thommessen, la aldri skjul på at banken var overrasket over at Ingrid Ottesen valgte å gå til sak. Det er de også nå.

– Vi er overrasket over at Ingrid Ottesen har valgt å anke saken, spesielt basert på den krystallklare dommen i tingretten, sier banksjef Ole Henry Slette i Handelsbanken Straen til Aftenbladet/E24.

– Nå gjenstår det å se om lagmannsretten vil behandle saken eller om den blir avvist.

Retten klar i sin dom

For dommen fra tingretten, som er ført i pennen av dommer Monica Furustøl, etterlater ingen tvil om at Handelsbanken har vunnet fram. Hun skriver at saken ikke har vært tvilsom, og at det ikke finnes noen tungtveiende grunnet til å omgjøre forliksavtalen fra 2011.

«Ved gjennomgang av forliksavtalen konstaterer retten at saksøker oppnådde flere fordeler ved forliksavtalen og et vesentlig bedre resultat enn om hun hadde tapt saken i 2011(....). Avtalen fremstår som gjennomarbeidet og den inneholder en fordeling av rettigheter og plikter», heter det i dommen.

Det understrekes også i dommen at Ingebrigtsen og Ottesen fikk bistand fra advokater da avtalen ble inngått, og at Ottesen derfor hadde gode forutsetninger for å forstå rekkevidden av bestemmelsene i avtalen.

«Retten kan på denne bakgrunn ikke se at saksøker har sannsynliggjort noen kvalifisert ubalanse ved avtalens innhold», heter det.

– Handler ikke om Fred

Ingrid Ottesen gikk til sak mot Handelsbanken fordi hun mente at hun ble manipulert til å inngå et forlik midt i krisen hun og ektemannen Fred Ingebrigtsen stod i for ti år siden.

– Saken går i korte trekk ut på at Handelsbanken urettmessig har fratatt meg store personlige formuesverdier. Medhold i retten vil kunne sørge for at jeg får tilbake mine verdier. Ved siden av at saken handler om økonomi, gjelder den viktige verdier og prinsipper for etikk og moral og om hva en som kunde skal kunne forvente av en bank. Det er derfor en sak som strekker seg ut over mine interesser, sa Ottesen lille juleaften i fjor.

Da presiserte hun også følgende:

– Dette er min sak mot Handelsbanken, og det dreier seg altså om mitt kundeforhold til banken. Det dreier seg ikke om Fred Ingebrigtsen eller hans selskaper.

Publisert: