Krever at næringen reduserer gasslekkasjene

Antallet gasslekkasjer øker, ifølge Petroleumstilsynet (Ptil): – Det må tas tak i av oljenæringen, sier Industri Energi.

VIL HA ENDRING: Henrik Svolvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.
 • Jonas Hagmansen
Publisert: Publisert:

Årlig legger Petroleumstilsynet frem sin vurdering av risikonivået på norsk sokkel – RNNP.

– Tallene for 2020 viste en kraftig økning i antall uantente hydrokarbonlekkasjer på land. Nå viser tallene for 2021 at landanleggene ikke har klart å snu den negative utviklingen, men at det fortsetter i feil retning. Dette er bekymringsfullt, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Norsk olje og gass peker på at lekkasjene er mindre alvorlige enn i 2020.

– En annen årsak som virker positivt inn på totalindikatoren er at de registrerte hydrokarbonlekkasjene i 2021 var i laveste kategori, sier Aud Nistov, fagsjef HMS og standardisering i Norsk olje og gass.

Les også

Bekymret for gasslekkasjer på land

Negativ utvikling

Risikoen for storulykker er gått ned, og rapporten slår fast at risikonivået på norsk sokkel er jevnt over høyt. Equinor sier rapporten samsvarer med hovedtrekkene i deres sikkerhetsresultater for 2021. De sier seg likevel enige i at antallet lekkasjer går i feil retning.

– Vi ser at vi har klart å forbedre trenden for alvorlige hendelser i 2021, men vi er ikke fornøyd med utviklingen innen personskader og olje- og gasslekkasjer, sier Eskil Eriksen, pressetalsperson for norsk sokkel i Equinor.

Heller ikke Henrik Svolvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi er spesielt imponert over utviklingen.

– Vi er bekymret over antall hydrokarbonlekkasjer ved landanleggene og at det har vært nær dobling av antall brønnhendelser, sier han.

Dårligere arbeidsmiljø

Annethvert år blir det gjort en spørreundersøkelse blant offshorearbeidere. «Resultatene sett under ett, viser en negativ utvikling fra 2019 til 2021 både når det gjelder HMS-klima, arbeidsmiljøfaktorer og helseplager», står det i rapporten fra Ptil.

– Dette er signaler vi som industri tar på alvor, og vi skal jobbe målrettet med arbeidsmiljøforhold til havs samtidig som vi nå håper at forholdene generelt bedrer seg i når vi nå forhåpentligvis er på vei ut av pandemien, sier Aud Nistov i norsk olje & gass.

Ifølge rapporten er vedlikeholdsetterslepet nokså lavt, og synkende.

– I spørreundersøkelsen merker vi oss at nesten halvparten av de ansatte i næringen mener at mangelfullt vedlikehold har medført dårligere sikkerhet, sier Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Publisert:
 1. Industri Energi
 2. Norsk sokkel
 3. Norsk olje og gass
 4. Equinor
 5. Petroleumstilsynet

Mest lest akkurat nå

 1. Front mot front-ulykke på E39 ved Runaskaret - tre biler involvert

 2. Posten beholder et postkontor i Stavanger likevel

 3. Mann i 70-årene døde etter å ha falt ned skrent i Strand

 4. Ektepar i Haugesund fikk tappet bankkontoen for nær 2 millioner – politiet advarer mot svindel

 5. Berntsen bytter keeper og gjør flere endringer på laget

 6. Disse 17 Sola-flyene er innstilt torsdag