• Dan Petter Neegard

– Det er ikke velferdsmodellen det er noe galt med

Sissel Sare har fem barn og toppstilling med ansvar for 200 ansatte. Hun tror det er en avsporing å trekke frem den norske velferdsordningen for å forklare det lave antallet toppledere i landet.