• Beate Bredesen har vært hovedforvalter i Skagen Vekst siden 2010. Nå har hun sagt fra seg hovedansvaret for fondet. Kristian Jacobsen

Hun gir fra seg ansvaret i Skagen Vekst

Beate Bredesen skal ikke lenger ha hovedansvaret for forvaltningen av fondet Skagen Vekst.