• Nye rekordtal for ferjetrafikken over Boknafjorden i 2011. Jamvel i desember auka biltrafikken. Jonas Haarr Friestad

Trafikkauke trass storm over Boknafjorden

I fjor frakta Fjord 1 sine gassferjer 2.414.851 personbilar og 1.544.716 passasjerar over Boknafjorden.