Svenske TeliaSonera satser også

Før jul uttalte svenske TeliaSoneras europeiske mobilsjef, Håkan Dahlstrøm, at det bare et spørsmål om tid før bankkortet er byttet ut med mobiltelefonen.