• Hydros aluminiumsverk på Karmøy må ha avtale om ny kraftforsyning innan 2020. Bildet er tatt i valseverket, som driv vidareforedling av aluminium på Karmøy. Thomas Førde

Hydro slåss for kraft og livet i Norge

Hydro må tinga fram nye langsiktige avtalar om kjøp av el-kraft for å sikra vidare drift ved to av aluminiumsverka på Sørvestlandet, Søral og Karmøy.