Skattebetalerforeningen mener at praksisen med tilleggsskatt er for streng

Skattebetalerforeningen mener at praksisen med tilleggsskatt både er for streng og for urettferdig.