• Store strategiske endringer, virksomhetsutøvelsen kan ha endret seg, eiersammensetning kan være ny, ekspansjon til andre land med tilhørende behov for ledelsesorientering og økt behov for spesialistkompetanse i ledergruppene. Dette kan være årsaken til at mange takker for seg. Colorbox

Fire av fem toppledere har sluttet

I løpet av de siste syv årene har 80 prosent av toppledergruppen i Norges største virksomheter sluttet i stillingene. Men konsernsjefer og finansdirektører blir værende.