Forstadsbarn leser best

— De svakeste leseferdighetene finner vi blant elever pålandsbygda. Barn fra byene leser i snitt bedre. Mens de aller besteresultatene finner vi i forstedene til større byer, sierprosjektleder Ragnar Gees Solheim ved Senter for leseforsking iStavanger.