Streik kan få store ringvirkninger

4.000 ansatte i næringsmiddelindustrien kan bli permittert hvistransportkonflikten trekker i langdrag. Men foreløpig medfører ikkestreiken noen fare for liv og helse.