Røtter i middelalderen

Hvorfor gir vi så villig tid og penger til gode formål? — Det har historiske forklaringer, rasjonelle årsaker og en sosial forankring, sier forsker Karl Henrik Sivesind, ved Institutt for Samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.