- Vurder fastrente nå

Skal du binde renten, så velg minst fem år, men la deler av lånet ha flytende rente. Det gir en forsikring mot rentesjokk og samtidig fleksibilitet, mener et flertall av ekspertene.