• Kristian Jacobsen

- Olje taper konkurransen

For lite olje er ikke problemet. Oljealderen kommer til å ta slutt på grunn av manglende etterspørsel, mener BP-topp.