Få søker om bostøtte

Nesten 30.000 husstander kan ha krav på bostøtte uten å være klar over det.