Bedre tider for jobbsøkere i Rogaland

Eldrebølge, behov for nybygg, gamle lærere og oljefunn gjør at arbeidssøkingen blir lettere framover. Tall fra Nav Rogaland viser at 2011 begynner bedre enn hva 2010 gjorde, men det er langt igjen til toppen i 2008.