• Boreriggen «Scarabeo 8» tilhøyrer Saipem og skal neste år på jobb for ENI på Goliat-feltet i Barentshavet. I mellomtida blir det jobba på spreng hos Westcon i Ølen for å få riggen ferdig. Thomas Førde

Strid om sosial dumping

– Den verste forma for sosial dumping i norsk verftsindustri er arbeidstidsordningane for utanlandsk arbeidskraft.