• Jan Inge Haga

Helgesen får tidsbegrenset lisens

Mattilsynet har på bestemte vilkår innvilget Freddie Helgesen (60) midlertidig dyrlegelisens i to år.