DnB Nor venter med renteøkning

DnB Nor setter ikke opp lånerenten før nyttår, men utelukker ikke renteøkning på nyåret.