• Jon Ingemundsen

Arbeidsavklaringspenger og sykdom

Jeg er sosionom og har kontakt med personer som er innlagt i behandlingsinstitusjon. De har fått et orienteringsskriv om at de går over til arbeidsavklaringspenger og må sende meldekort fra 1. mars. Vi har lest informasjonsheftet fra Nav, men forstår ikke hvordan de nå skal fylle ut meldekort. Vil det være en rubrikk for under behandling? Dersom de er for syke til å være i et tiltak, må det da leveres sykmelding fra lege til Nav?