• Blokka som er kledd i plast midt på bildet må rives, fordi det ikke er forsvarlig å bygge videre på råbygget. Det mener iallfall Block Watne, som er en av flere utbyggere som er aktuelle til å videreføre det skandalepregede utbyggingsprosjektet på Skadbergbakken i Sola. Jon Ingemundsen

- Denne blokka må rives

Boligblokka midt i bildet er så vannskadet at den må rives, mener Block Watne. I så fall kan over 10 millioner kroner gå tapt.