Sykmeldte og uføre tilbake i jobb

Bedrifter og organisasjoner over hele landet har nå forpliktet seg til å arbeide for at uføre, sykmeldte og eldre arbeidstakere får beholde eller komme tilbake til jobben.