Rekordoverskudd i Aker Maritime

Aker Maritime presenterte i formiddag et rekordresultat på 2,9milliarder kroner, og et ønske fra Aker-ledelsen om fusjon mellomAker Yards og Kværner Shipbuilding.