Norske skogeiere misfornøyd med finsk Moelven-kjøp

– Det finske tilbudet om å overta aksjemajoriteten i Moelvener ikke i samsvar med norske skogeieres ønsker.