Antidumping mer problematisk enn høye tollsatser

Den økende bruken av antidumpingtiltak verden over skaper et større problem for havbruksnæringen enn høye tollsatser, mener statssekretær Solveig Strand (H) i Fiskeridepartementet.