Statoil: Moralsk forpliktelse overfor dykkerne

— Statoil føler en moralsk forpliktelse til å gi erstatning til nordsjødykkerne som har fått helseskader i forbindelse med arbeid på sokkelen, sier Statoil-sjef Olav Fjell til NTB.