- Skolene står friere

Flertallet av politikerne i Stavanger ser flere fordeler enn ulemper ved at rektor ikke nødvendigvis er pedagogisk utdannet.