- Ansattebidrag som musepiss i havet

De ansatte sitt bidrag til å redde Kværner kan best sammenlignesmed et musepiss i havet, sier finansrådgiver Njål Kolbeinstveit.