Roten fisk til strømproduksjon

Den rotnande og illeluktande frossenfisken om bord i det havarerte fryseskipet Green Ålesund, er nå blitt drivstoff i danske bioenergianlegg.