Spår svakere vekst, høyere rente og økt ledighet

Veksten i norsk økonomi er justert kraftig ned, tross forventninger om internasjonal oppgang.