Oljefunn i Angola

Statoil og Norsk Hydro er med på to nye oljefunn i blokk 17 utenfor kysten av Angola.