Møkster-rederiet taper på labert offshoremarked

Møkster-rederiet på Tasta taper masse penger på nedgangen ioffshoremarkedet og båter i opplag, mens rederiets nyeste båtergjør det bra.