Sterke beskyldninger mot Clemet i spørretimen

Utdanningsminister Kristin Clemet (H) ble beskyldt for å undergrave den offentlige skolen av Arbeiderpartiets talsmenn i Stortingets muntlige spørretime onsdag.