- Forsikrings-svindel er utydelig stjeling

— Forsikringssvindel er liksom ikke som å stjele i en butikk. Grensene er nok ganske diffuse for folk.