Vil du ha Grete Vareberg sin laks?

Grete Vareberg på Vestre Åmøy tilhører en laksefamilie. Mann og tre unger er opptatt med laks og lakseproduksjon, hver på sitt vis. Mannen og to unger styrer slakteriet, en sønn styrer oppdrettsanlegget og Grete er sjef på røykeriet.