Interessant for Unesco

Oljeplattformene er en svært viktig del av vår kultur og industrielle historie. Jeg utelukker ikke at plattformene kan komme på verdensarvlisten til Unesco. Jeg synes forslaget til riksantikvaren er meget interessant.